The visual sound

The movement of music
The movement of music
Advertisements

22 thoughts on “The visual sound

    1. Ha ha ha, neeejjje… det är ett par högtalare till sonens dator som sprutar vatten i takt med musiken och lyser med olika färger, de är ascoola :D
      Och goder förmiddag på sig RC!

      Liked by 1 person

Something on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s